top of page
ערכת סיוע מקוונת למימוש הזכות לקבלת הפרשי תגמולי מילואים

ערכת סיוע מקוונת למימוש הזכות לקבלת הפרשי תגמולי מילואים

18.00 ₪מחיר
לא כולל מע״מ
  • תבנית למכתב למשרד הביטחון לקבלת ריכוז כל תקופות השירות.
  • תבנית לבקשת כל התשלומים לתגמולי המילואים מביטוח לאומי.
  • דוגמה לבקשה מהמעסיק להעביר את הפרש תגמול המילואים.
  • תבנית מכתב לבקשה להנחה בארנונה למילואימניקים.
bottom of page