top of page

אודות

מילואיםצ'ק - מערכת מקוונת לזכות לקבלת הפרשי תגמולי מילואים

יותר ממיליארד ש"ח השייכים לחיילי/ות המילואים, לא הגיעו לחשבונות הבנק שלהם/ן.
כסף שיכול לשמש לצרכים חשובים, אך הם.ן לא יודעים.ות על קיומו ומתקשים.ות לקבל אותו.

מילואיםצ'ק היא מערכת מקוונת, המאפשרת לחיילי/ות המילואים ולחשבי/ות השכר לבדוק במהירות ללא תשלום ולקבל תוצאה מספרית של הפרש תגמול המילואים.

בתמורה לסכום מתאים לכל כיס, ניתן לקבל סיוע אוטומטי למימוש הזכות.

אלפים כבר השתמשו וחישבו הפרשים של מיליוני ש"ח.

ניתן לבקש / לתבוע הפרשי תגמולי מילואים עד 7 שנים לאחור.

 

יזם / מנכ"ל: אלימלך שחר בן ארי

בעל מניות: יהונתן כהן

CTO: ירדן דר

רואה חשבון: עמית חלפון

עורך דין: אמיר גרובר

אודות
 
מילואיםNET מערכת מקוונת לזכות לקבלת הפרשי תגמולי מילואים


מילואיםצ'ק היא תוכנה מקוונת, המאפשרת לחיילי/ות המילואים ולחשבי/ות השכר לבדוק במהירות
ללא תשלום ולקבל תוצאה מספרית של הפרש תגמול המילואים.

בתמורה לסכום מתאים לכל כיס, ניתן לקבל סיוע למימוש הזכות.
אלפים כבר השתמשו וחישבו הפרשים של מיליוני ש"ח.

ניתן לבקש / לתבוע הפרשי תגמולי מילואים עד 7 שנים לאחור.

יזם / מנכ"ל: אלימלך שחר בן ארי
בעל מניות: יהונתן כהן
CTO : ירדן דר
מיתוג ועיצוב: טל שימשוני
רואה חשבון: עמית חלפון
עורך דין: אמיר גרובר


מיזם מלאך הזכויות, לזכרם של הוריי שושנה ואריה, בתי עתליה והיזם דב קול

bottom of page